Connect with us
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ekonomi

Biden ile Powell’dan kritik enflasyon görüşmesi

Published

on


Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıya, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da katıldı.

Biden, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Powell ve Yellen ile “en büyük önceliği” olan enflasyonla mücadeleyi görüşeceklerini belirtti.

Ekonomik toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçişi hedeflediklerini bildiren Biden, enflasyonla mücadele planının Fed’in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını ifade etti.

Biden, bankanın bağımsızlığına saygı duyduğunu ve duymaya devam edeceğini vurguladı.

Fed’in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam olmak üzere iki sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Biden, “Başkan Powell ve Fed’in diğer yetkilileri tıpkı benim gibi enflasyonu ele almaya lazerle odaklandıklarını belirttiler.” ifadesini kullandı.

Biden, Fed’in artan fiyatlarla mücadele için araçlarını ve para politikasını kullanacağını belirtti.

“Çok yapıcı bir toplantıydı”

Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısına katılan ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de Biden’ın, Powell ve Yellen ile ABD ve küresel ekonominin görünümüne odaklanan çok yapıcı bir toplantı yaptığını söyledi.

Özel görüşmenin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Deese, Biden’ın enflasyonla mücadele için Fed’in ihtiyaç duyduğu alanın sağlanacağını vurguladığını aktardı.

Deese, istihdamdaki kazanımlardan ödün vermeden enflasyonun düşürülebileceğini belirterek, ABD iş gücü piyasasının çok güçlü olduğunu ifade etti.Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ekonomi

Başkan Biden’dan enflasyon ile mücadele planı

Published

on

By


ALİ ÇINAR – CİNER MEDYA GRUBU ABD TEMSİLCİSİ

Biden, Fed Başkanı Jerome Powell ile buluşması öncesi Wall Street Journal’da enflasyonla mücadele konusunda önemli bir makale kaleme aldı.

Biden açıklamalarında, enflasyonla mücadele ederken Fed’e karışmayacağını, ancak ekonominin istikrarlı büyümeye geçişine rehberlik ederek, yüksek fiyatların üstesinden geleceğini söyledi.

Biden, Amerikan halkının endişeli olduğunu kabul ettiğini ve halkın kendisine güvenmesini istediğini belirtti. Göreve gelmesinden bu yana tarihteki en güçlü ekonomik iyileşmenin sağlanmasına yardımcı olduğunun altını çizen Biden, 8,3 milyonluk istihdam sağlayarak işsizlikte rekor düzeyde düşüşe imza attığını dile getirdi.

Biden, enflasyon ile mücadelede üçlü planını şu sözlerle açıkladı:

“İlk olarak, Fed enflasyonu kontrol etmek için birincil sorumluluğa sahiptir. Önceki başkanlar Fed’i küçük düşürdü ve yüksek enflasyon dönemlerinde merkez bankasının kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilemeye çalıştılar. Ben bunu yapmayacağım.

İkinci olarak, bu ekonomik belirsizlikte ekonomimizin üretken kapasitesini artırmak için tüm pratik adımları atmalıyız. Bu yüzden tarihteki küresel petrol rezervlerinden en büyük serbestlik kararına öncülük ettim. Ayrıca, kırılan tedarik zincini onararak, altyapıyı geliştirerek ve yabancı denizyolu taşımacılığı yapan şirketlerin talep ettiği fahiş ücretleri ortadan kaldırarak günlük malların maliyetini azaltabiliriz. Konut Arzı Eylem Planım, önümüzdeki beş yıl içinde bir milyondan fazla ünite inşa ederek ve konut açığını kapatarak konutları daha ekonomik hale getirecek.

Medicare’e ilaç şirketleriyle pazarlık yapma gücü vererek ve insülin maliyetini sınırlayarak reçeteli ilaçların fiyatını azaltabiliriz. Ebeveynlerin ise, geri dönmelerine yardımcı olmak için çocuk ve yaşlı bakımının maliyetini düşürebiliriz.

Üçüncü olarak, fiyat baskılarını hafifletmeye yardımcı olacak federal açığı azaltmaya devam etmeliyiz. Kongre Bütçe Ofisi geçen hafta, açığın bu yıl 1,7 trilyon dolar düşeceğini öngördü. Bu tarihteki en büyük düşüş oldu.”Continue Reading

Ekonomi

BDDK, 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayımladı

Published

on

By


BDDK, 2021 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

Rapordaki sunuş yazısında salgının etkilerine değinen Akben, “Öncelikle 2020 yılının ilk aylarında başlayan Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik daralma ve bunu takip eden tedarik zinciri sorunları tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz şekilde etkilemiştir. İzleyen dönemde pandeminin etkilerinin azaltılması için uygulanan genişletici politikaların tetiklediği enflasyonist süreç, küresel çapta emtia ve enerji fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesine neden olmuştur. Enflasyon ile mücadele için gelişmiş ülkelerce uygulanan sıkı para politikaları ise sermaye hareketlerine, özellikle de gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına yol açmıştır. 2021 yıl sonuna gelindiğinde söz konusu küresel ekonomik dalgalanmaların çözümüne ilişkin belirgin bir iyileşme henüz gözlemlenmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Akben, şunları kaydetti

“2022 yılı şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu askeri harekat, küresel tedarik zincirindeki sorunların ve enflasyonun yanı sıra politik gerilimlerin de ekonomi üzerinde potansiyel olumsuz etkiler yaratmasına yol açmıştır. Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasaları açısından doğabilecek risklere karşı temkinli ve proaktif olunması gerektiğine işaret etmektedir. Küresel risklerin giderek arttığı bu süreçte ülkemiz ekonomisinin en önemli güvenlik çıpalarından birini bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Bankacılık sektörü, kredi piyasasının etkin bir şekilde çalışması ve reel sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu durum sektörün finansal sağlamlığının da önemli bir göstergesidir. Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yaşanan uluslararası dalgalanmalara rağmen 2021 yılında yüzde 51 oranında artarak 9.215 milyar TL’ye, 2021 yılsonu itibarıyla sektörün toplam mevduat ve kredi büyüklüğü 2020 yılsonuna göre sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 37 oranında artarak 5.303 milyar TL ve 4.901 milyar TL seviyelerine ulaşmıştır. Sektörün toplam aktif büyüklüğünün gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 122’den yüzde 128’e yükselmiştir. Bankaların sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,39 olarak gerçekleşmiş, net dönem karı ise bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 93 milyar TL’ye ulaşmıştır.”

“Fintek ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası”

Dijital bankacılıkla ilgili yapılan düzenlemelere değinen Akben, “Sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esaslarının ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin şartların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2022 yılı başında yürürlüğe giren Yönetmeliğin şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek dijital bankaların hayata geçmesine ve servis bankacılığı yoluyla çok farklı inovatif iş modellerine imkan sağlayacağı ve ülkemizin finans sektörü ve ‘fintek’ ekosisteminin gelişimi için önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendirilmektedir.” yorumunu yaptı.

Akben, şunları aktardı:

“12 Mart 2021 tarihinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında, bankacılık sektörünün kredi tahsis ve izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber ve bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi 29 Haziran 2021 tarihinde yayımlanmıştır. ‘Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi’ne dayanak teşkil eden ‘Bankaların Kredi İşlemleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle anılan Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde bankalarca çözümleme birimleri kurulması ve sorunlu alacak çözümleme stratejisi ile operasyonel planların hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Düzce, Rize, Artvin, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle bu illerde yerleşik kişiler açısından geçici süreler için kredi vade sınırlarının uygulanmamasına ve kredi kartı taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılmasına imkan tanınmıştır.”

Akben, iklim değişikliği konusuna ilişkin ise “2021 yılında ülkemizde sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesi ve buna ilişkin risk yönetim altyapısının tesis edilmesi amacıyla da önemli adımlar atılmıştır. Sürdürülebilir bankacılık alanında yapılan çalışmalarla Paris İklim Anlaşması kapsamındaki karbon emisyonu azaltım hedeflerine ulaşılması ve AB Yeşil Mutabakatının yaratacağı koşullara uyum sağlanması amacıyla yeşil ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sunulması hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.Continue Reading

Ekonomi

Ar-Ge harcaması yapan şirket sayısı azaldı

Published

on

By


HANDE BERKTAN

İSO 500’e göre, 2021 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler almaya devam etti.

Düşük teknolojili sanayilerin payının son 3 yılda yüzde 40’lardan yüzde 33’lere gerilemesi olumlu bir gelişme. Bunun yanı sıra, orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payının yüzde 53’lerden yüzde 60’lara yükselmesi de teknolojik dönüşüm açısından olumlu bir gelişme oldu.

İSO 500’de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısına bakıldığında; 2013’ten itibaren görülen kademeli artışın 2018’den sonra durağanlaştığı görülüyor. 2019’da 262, 2020’de 271 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı 2021’de 265 oldu.

2021 yılında İSO 500’ün Ar-Ge harcamaları anket verileri ile yaklaşık 8,971 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu durum 2020’ye göre, yaklaşık yüzde 44’lük artışa işaret ediyor.

Diğer yandan yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e gerilemiş. Bu da sanayimizin yüksek teknolojiye geçiş ihtiyacının sürdüğünü göstermesi açısından önemli.Continue Reading

Trendler

Copyright © 2022 by 20-23